Выбрать страницу
Кварц» АЖда 8 март хамда мехр-окибат, эзгулик ва гузаллик Навруз байрам тадбири утказилди.

Кварц» АЖда 8 март хамда мехр-окибат, эзгулик ва гузаллик Навруз байрам тадбири утказилди.

«Исфайрам» газетаси
№12(1913), 31.03.2017.

«Кварц» АЖда 8 март — Халкдро хотин-кизлар куни хамда мехр-окибат, эзгулик ва гузаллик байрами Навруз айёми муносабати билан маданий-маърифий тадбир утказилди.

       Куни кеча шахримиздаги «Кварц» А/Жда 8 март — Халкдро хотин-кизлар куни хамда мехр-окибат, эзгулик ва гузаллик байрами Навруз айёми муносабати билан маданий-маърифий тадбир утказилди. «Кварц» А/Ж бошккарув раиси А.А.Пулатов тадбирни очар экан, жамият ишчи-ходимларини янгиланиш ва ёшариш байрами — Навруз айёми билан чин кунгилдан табриклаб, уларга келгусида бахт-саодат, оилавий тинчлик, хотиржамлик тилаш билан бирга, ушбу байрам тадбирни яхши кайфиятда утказишга ундади.

Шундан сунг жамиятнинг барча булим ва цехларидан ташкил топган жамоалар уртасида беллашув бошланиб кетди. Дастлаб жамиятнинг хом ашё тайёрлаш булимининг «Навбахор», шиша идишлар ишлаб чикариш цехининг «Бинафша», даволаш-сорломлаштириш марказининг «Мукаддас аёл», шиша идишлар ишлаб чикариш булимининг «Бойчечак», сифат ва меъёрни бошкариш булимининг «Бекалар» жамоалари белгиланган 3та шарт буйича узаро бахслашдилар. Сунгра кизларнинг бахс-мунозараларга бой зукколиклари-ю, окилалик ва чакконликларини намойиш этувчи беллашувда таништирув ва эркин тема шартларига жуда яхши тайёргарлик курганликлари яккол сезилиб турди.

Жамоаларнинг хар бир чикдшлари хакамлар хайъати томонидан хакконий бахолаб борилганлиги боисидан рагбатлантирувчи урин даволаш-сорломлаштириш булимининг «Мукаддас аёл» жамоасига насиб этди. 1-урин голиби шиша буюмлар ишлаб чикариш булимининг «Бойчечак» жамоаси булди, 2-уринга сифат ва меъёрни бошкариш булимининг «Бекалар» хамда шиша буюмлар ишлаб чикариш булимининг «Бинафша» жамоаси эришди. 3-урин сохиби хом ашё тайёрлаш булимининг «Навбахор” жамоаси булди.

Тадбир жараёнида Навруз байрамини акс эттирувчи «Мохир мусаввир», «Мохир куллар», «Йилнинг энг яхши билимдон китобхони» курик-танловлари хам утказилиб, танлов натижасига кура голиблар хам шу куни аникланди. Кукаламзорлаштириш булимидан Ферузахон Холмирзаева, Машинаванний цехидан Маъмиржон Шамсиев, Альбина Муртазина, Р.Ярулина, Нигора Исмоилова, А.Михайлюк, Ёркдной Алимбекова, З.Караева, силликланган ойна ишлаб чикариш булимидан И.Рахмонкуловлар юкоридаги шартлар буйича голибликни кулга киритиб, жамият бошкаруви касаба уюшмаси томонидан эсдалик совгалари билан такдирландилар.

«Тадбирда Наврузни, бахорни тараннум этувчи куй ва кушиклар уйгунлигида «Кварц» А/Жнинг гузал аёллари маданий хордик, чикардилар.

АЖ «Кварц»да «ДЎСТЛИК» фестивали

АЖ «Кварц»да «ДЎСТЛИК» фестивали

АЖ «Кварц»да «ДЎСТЛИК» фестивали булиб ўтди.

Ўз мухбиримиз.

Шу йилнинг 16 август куни шаҳримиздаги йирик «Кварц» АЖда Ўзбекисгон Республикаси давлат мустақиллигининг йигирма беш йиллик байрамига бағишланган «Дўстлик» фестивали булиб ўтди. Шу куни байрам бўлиб ўтадиган ҳудуд ниҳоятда чиройли безатилди ва байрамга корхонада ишловчи ишчи-ходимлар ва қатор меҳмонлар ташриф буюришди. «Дўстлик” фестивалини тантанали очиб бериш учун сўз корхона Бошқаруви раиси А.А.Пўлатовга берилди.
ААПўлатов ўз сўзвда корхонаца узоқ йиллардан буён турли миллат вакиллари — ўзбек, рус, қирғиз, татар, тожик ва бошқа миллат вакиллари аҳил, иттифоқ бўлиб, ҳамжиҳатликца мустақил Ўзбекисгонимизнинг иқтисодий салоҳиятини янада ошириш йўлида самарали меҳнат

қилаётганликларига алоҳида урғу бериб, барча қатнашчиларни севимли Ўзбекистонимизнинг 25 йиллик истиқлол байрами билан қизғин табриклади. Худди шундай табрик билан шаҳар ҳокими ўринбосари,Худди шундай табрик билан шаҳар ҳокими ўринбосари, Хотин-қизлар қўмитаси раиси М.Маткаримова ҳам сўзга чиқди.Дарҳақиқат, айни пайтда юртимиздаги тинчлик, осойишталик туфайли ҳам халқимиз ҳавас қилса арзийдиган даражадаги бунёдкорлик ишларини амалга оширмокда. Ўзбекистонда турли миллатларнинг урф-одат ва анъаналарига ҳурмат, дўстона муносабатлар қарор топган. Миллатидан қагьий назар ҳар бир фуқаро Ватан ободлиги, тинчлиги йўлида фидойилик билан меҳнат қилмоқда.Юртимизда 130 дан зиёд миллат ва элат вакиллари истиқомат қилаётган бўлса, «Кварц» АЖда фаолият олиб бораётган миллатлар сони 18 дан зиёдцир.

Бу миллатлар вакиллари нафақат меҳнатда, балки санъатда ҳам фидойидирлар. Улар ҳар қачон ўз миллати анъаналари, анъаналари урф-одатларига қатьий риоя этиб, тилини унутмаган ҳолда, санъатларига ҳам ҳурмат билан ёндошадилар.Бу миллатлар вакиллари нафақат меҳнатда, балки санъатда ҳам фидойидирлар.

Муҳтарам Президентимиз Ислом Каримовнинг «Юксак маънавият — енгилмас куч» асарида «Ҳар бир миллатнинг, ҳар бир халқнинг ўзига яраша урф- одатлари, миллий дастурлари бўлади, шу дастурларга ҳурмат кўрсатиш, уларни қонуний қўллаб-қувватлаш ҳар бир мамлакатнинг тинчлиги, шу давлатни ривожланишининг белгисидир» деб алоҳида таъкидлаганлар.
 Зеро, юртимизда барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, тили, дини, ижгимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатьий назар, қонун олдида тенгдирлар. Энг муҳими, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 8-моддасида Ўзбекистон халқини, миллатидан қатьий назар Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари ташкил этади, деб белгилаб қўйилган.
«Кварц» АЖда бўлиб ўтган «Дўстлик” фестивалида корхонада меҳнат қилаётган барча миллат вакиллари ўз санъатларини намойиш этиб, миллий кийимларида кўшиқ, раскларини ижро этдилар. Табиийки, барча қўшиқ ва рақсларда она-Ватанимиз, тинчлигимиз тараннум этилди.Улар ҳар қачон ўз миллати анъаналари, урф-одатларига қатьий риоя этиб, тилини унутмаган ҳолда, санъатларига ҳам ҳурмат билан ёндошадилар.

 

 

6767

Зеро, юртимизда барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, тили, дини, ижгимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатьий назар, қонун олдида тенгдирлар. Энг муҳими, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 8-моддасида Ўзбекистон халқини, миллатидан қатьий назар Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари ташкил этади, деб белгилаб қўйилган.
«Кварц» АЖда бўлиб ўтган «Дўстлик” фестивалида корхонада меҳнат қилаётган барча миллат вакиллари ўз санъатларини намойиш этиб, миллий кийимларида кўшиқ, раскларини ижро этдилар. Табиийки, барча қўшиқ ва рақсларда она-Ватанимиз, тинчлигимиз тараннум этилди.

№25 от 27 августа 2016 г., газета «Исфайрам»