«КВАРЦ» АЖДА 8 МАРТ — ХАЛКАРО ХОТИН-КИЗЛАР КУНИ УТКАЗИЛДИ

Куни кеча шахримиздаги «Кварц» А/Жда 8 март — Халкдро хотин-кизлар куни хамда мехр-окибат, эзгулик ва гузаллик байрами Навруз айёми муносабати билан маданий-маърифий тадбир утказилди.

0

«КВАРЦ» АЖДА 8 МАРТ — ХАЛКАРО ХОТИН-КИЗЛАР КУНИ ХАМДА МЕХР-ОКИБАТ, ЭЗГУЛИК ВА ГУЗАЛЛИК БАЙРАМИ НАВРУЗ АЙЁМИ МУНОСАБАТИ БИЛАН МАДАНИЙ-МАЪРИФИЙ ТАДБИР УТКАЗИЛДИ.

«КВАРЦ» АЖДА 8 МАРТ — ХАЛКАРО ХОТИН-КИЗЛАР КУНИ УТКАЗИЛДИ
       Куни кеча шахримиздаги «Кварц» А/Жда 8 март — Халкдро хотин-кизлар куни хамда мехр-окибат, эзгулик ва гузаллик байрами Навруз айёми муносабати билан маданий-маърифий тадбир утказилди. «Кварц» А/Ж бошккарув раиси А.А.Пулатов тадбирни очар экан, жамият ишчи-ходимларини янгиланиш ва ёшариш байрами — Навруз айёми билан чин кунгилдан табриклаб, уларга келгусида бахт-саодат, оилавий тинчлик, хотиржамлик тилаш билан бирга, ушбу байрам тадбирни яхши кайфиятда утказишга ундади.«КВАРЦ» АЖДА 8 МАРТ — ХАЛКАРО ХОТИН-КИЗЛАР КУНИ УТКАЗИЛДИ

Шундан сунг жамиятнинг барча булим ва цехларидан ташкил топган жамоалар уртасида беллашув бошланиб кетди. Дастлаб жамиятнинг хом ашё тайёрлаш булимининг «Навбахор», шиша идишлар ишлаб чикариш цехининг «Бинафша», даволаш-сорломлаштириш марказининг «Мукаддас аёл», шиша идишлар ишлаб чикариш булимининг «Бойчечак», сифат ва меъёрни бошкариш булимининг «Бекалар» жамоалари белгиланган 3та шарт буйича узаро бахслашдилар. Сунгра кизларнинг бахс-мунозараларга бой зукколиклари-ю, окилалик ва чакконликларини намойиш этувчи беллашувда таништирув ва эркин тема шартларига жуда яхши тайёргарлик курганликлари яккол сезилиб турди.«КВАРЦ» АЖДА 8 МАРТ — ХАЛКАРО ХОТИН-КИЗЛАР КУНИ УТКАЗИЛДИ

Жамоаларнинг хар бир чикдшлари хакамлар хайъати томонидан хакконий бахолаб борилганлиги боисидан рагбатлантирувчи урин даволаш-сорломлаштириш булимининг «Мукаддас аёл» жамоасига насиб этди. 1-урин голиби шиша буюмлар ишлаб чикариш булимининг «Бойчечак» жамоаси булди, 2-уринга сифат ва меъёрни бошкариш булимининг «Бекалар» хамда шиша буюмлар ишлаб чикариш булимининг «Бинафша» жамоаси эришди. 3-урин сохиби хом ашё тайёрлаш булимининг «Навбахор” жамоаси булди.

«КВАРЦ» АЖДА 8 МАРТ — ХАЛКАРО ХОТИН-КИЗЛАР КУНИ УТКАЗИЛДИ«КВАРЦ» АЖДА 8 МАРТ — ХАЛКАРО ХОТИН-КИЗЛАР КУНИ УТКАЗИЛДИ

Тадбир жараёнида Навруз байрамини акс эттирувчи «Мохир мусаввир», «Мохир куллар», «Йилнинг энг яхши билимдон китобхони» курик-танловлари хам утказилиб, танлов натижасига кура голиблар хам шу куни аникланди. Кукаламзорлаштириш булимидан Ферузахон Холмирзаева, Машинаванний цехидан Маъмиржон Шамсиев, Альбина Муртазина, Р.Ярулина, Нигора Исмоилова, А.Михайлюк, Ёркдной Алимбекова, З.Караева, силликланган ойна ишлаб чикариш булимидан И.Рахмонкуловлар юкоридаги шартлар буйича голибликни кулга киритиб, жамият бошкаруви касаба уюшмаси томонидан эсдалик совгалари билан такдирландилар.

«Тадбирда Наврузни, бахорни тараннум этувчи куй ва кушиклар уйгунлигида «Кварц» А/Жнинг гузал аёллари маданий хордик, чикардилар»

«КВАРЦ» АЖДА 8 МАРТ — ХАЛКАРО ХОТИН-КИЗЛАР КУНИ УТКАЗИЛДИ«КВАРЦ» АЖДА 8 МАРТ — ХАЛКАРО ХОТИН-КИЗЛАР КУНИ УТКАЗИЛДИ
0

Автор публикации

3
Комментарии: 2Публикации: 303Регистрация: 27-02-2018

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More